Home / Fochteloërveen / Actueel /
3-5-2012 Zonering cruciaal voor toekomst


Een groeiende populatie kraanvogels vraagt om een groeiend aantal maatregelen om een veilige huisvesting te waarborgen.
Voor doortrekkers ontstaan kansen zodra de twee grote projecten in 2013 zijn afgerond. Het gaat om de tweede module landinrichting FochteloŽrveen en The Dutch Crane Resort. De kans dat er in het voorjaar groepen kraanvogels aan de grond komen, wordt groter omdat de populaties in Denemarken en Duitsland groeien.

 

Zonering cruciaal
Door de sterk toegenomen recreatiedruk is het zaak de inrichting blijvend aan te passen. Als het fietspadenstelsel rond het veen klaar is, zou het fietspad op de Bonghaar afgesloten kunnen worden. De kans dat u tijdens de fietstocht rond het veen kraanvogels treft, wordt dan veel groter.

De FochteloŽrveenweg wordt nu gebruikt door sluipverkeer in de vroege ochtend, vaak met grote snelheid knallend door het veengebied. 's Avonds herhaalt zich dit fenomeen. In het weekend loopt het veen vol met rijen auto's, motoren enzovoort. In twintig jaar tijd is de toename enorm.

Ook hier zijn maatregelen nodig om de kwaliteit van het gebied te waarborgen. Door de FochteloŽrveenweg af te sluiten en er een fietspad van te maken, wordt de recreatieve waarde enorm vergroot. De FochteloŽrveenweg als fietspad is sowieso een duurzame manier om aan de instandshoudingsdoelen te voldoen en een aantal problemen te tackelen. Op de weg worden jaarlijks ca. honderd slangen geplet, waaronder zeldzame, zwaar beschermde gladde slangen. Een Natura 2000 gebied verdient beter. Waar is het wachten op?

Feiten en fabels
Er wordt geregeld geroepen dat gebieden die de natuurbestemming krijgen, op slot gaan. Het tegendeel is waar: vrijwel alle natuurgebieden zijn de afgelopen decennia steeds meer opengesteld! Ook het FochteloŽrveen kreeg afgelopen decennium uitkijktorens, uitkijkplateaus en nieuwe fietspaden op plekken die voorheen niet toegankelijk waren. De wandelpaden in het Bankenbos zijn voor een deel opengesteld (voorheen afgesloten door justitie). Daarnaast wordt 6,5 kilometer schelpenpad, asfalt opgehoogd en geoptimaliseerd tot betonnen fietspad.

Met de instandhoudingsdoelen van Natura 2000 in het hoofd zou het een goede stap zijn geweest om het 2,5 kilometer fietspad op de Bonghaar op te heffen, zodat er de gewenste zonering ontstaat.
 
 

Een rustgebied zoals op dit kaartje schematisch wordt weergegeven, is zoneren met een gunstig effect op de fauna. Zonder aankoop komt er maar liefst 275 hectare rustgebied bij! Rond het veengebied lopen fietspaden voor de recreant en door het grote rustgebied gaat de recreant meer zien.delen


contact
tags
Bureau De Kraanvogel
FochteloŽrveen 10
8428 RR Fochteloo
0516-588589
Het Waait
Twelloseweg 10a
7439 AS Steenenkamer
0570-618989